Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

1155. Odredba o spremembah Odredbe o začasnih ukrepih v zvezi z izvajanjem ukrepov glede najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali ter označevanja in registracije živali, stran 2778.

  
Na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (Uradni list RS, št. 36/20) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
O D R E D B O 
o spremembah Odredbe o začasnih ukrepih v zvezi z izvajanjem ukrepov glede najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali ter označevanja in registracije živali 
1. člen 
V Odredbi o začasnih ukrepih v zvezi z izvajanjem ukrepov glede najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali ter označevanja in registracije živali (Uradni list RS, št. 41/20 in 55/20) se v 1. členu črta druga alineja.
2. člen 
3. člen se črta.
3. člen 
V 4. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Rok iz četrtega odstavka 6. člena Pravilnika o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali (Uradni list RS, št. 87/14, 15/16 in 78/18; v nadaljnjem besedilu: PEIRŽERŽ) se v letu 2020 podaljša tako, da se izteče 60. dan po prenehanju veljavnosti ukrepov iz te odredbe.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(prehodna določba) 
Imetniki psov, pri katerih je obveznost cepljenja psov v skladu s PUUPŠZS nastopila v času razglašene epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) in ne zagotovijo cepljenja psov do 31. maja 2020, to storijo najpozneje do 30. junija 2020.
5. člen 
(končna določba) 
Ta odredba začne veljati 31. maja 2020.
Št. 007-211/2020
Ljubljana, dne 26. maja 2020
EVA 2020-2330-0089
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano