Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

1154. Odredba o sprejemu višješolskega študijskega programa Elektrotehnika, stran 2777.

  
Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
O D R E D B O 
o sprejemu višješolskega študijskega programa Elektrotehnika 
1. člen 
Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na 176. seji, dne 17. januarja 2020, ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme višješolski študijski program Elektrotehnika za pridobitev naziva strokovne izobrazbe inženir elektrotehnike/inženirka elektrotehnike, okrajšano inž. el. teh.
2. člen 
(1) Višješolski študijski program iz prejšnjega člena nadomešča višješolski študijski program Elektronika, ki je bil sprejet s Pravilnikom o sprejemu novih in prenovljenih višješolskih študijskih programov (Uradni list RS, št. 117/07).
(2) Višješolski študijski program iz prejšnjega člena Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(3) Višješolski študijski program iz prejšnjega člena se začne izvajati s študijskim letom 2021/2022.
3. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-26/2020
Ljubljana, dne 18. maja 2020
EVA 2020-3330-0022
Prof. dr. Simona Kustec Lipicer 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost