Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

1147. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom, stran 2762.

  
Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), 3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 63/94 – KZ), 5. člena ter prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 6. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03), 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) ter Akta o odreditvi parlamentarne preiskave (Uradni list RS, št. 83/18) je Državni zbor na seji 27. maja 2020 sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom 
I. 
V Sklepu o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom (Uradni list RS, št. 7/19, 20/19, 64/19, 70/19, 8/20 in 60/20) se
v I. točki:
– besedilo »7 članov in 7 namestnikov članov« spremeni tako, da se glasi: »9 članov in 9 namestnikov članov« ter
– doda besedilo:
»Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije 1 člana in 1 namestnika člana, 
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 člana in 1 namestnika člana.«; 
v II. točki:
– imenujejo:
za člana:
za namestnika članov:
Ivan HRŠAK, PS DeSUS
Jurij LEP, PS DeSUS
Zmago JELINČIČ 
PLEMENTI, PS SNS
Jani IVANUŠA, PS SNS.
II. 
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor.
Št. 020-04/20-14/6
Ljubljana, dne 27. maja 2020
EPA 1175-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik