Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2020 z dne 11. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2020 z dne 11. 5. 2020

Kazalo

1010. Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, javnega sklada, stran 2444.

  
Na podlagi 16. in 24. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in nadaljnji), 11. in 20. člena Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, javni sklad (Uradne objave, št. 21/01 in Uradni list RS, št. 114/05 in nadaljnji) je Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica javnega sklada na 19. seji dne 17. 2. 2020 sprejel
S P R E M E M B E I N   D O P O L N I T V E   S P L O Š N I H P O G O J E V   P O S L O V A N J A 
Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, javnega sklada 
1. člen
V Splošnih pogojih poslovanja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 1/16) se 9. člen spremeni tako, da se glasi:
»Višino najemnine za službena stanovanja določi Nadzorni svet Stanovanjskega sklada MONG s sklepom, skladno z veljavno zakonodajo.«
2. člen 
V 11. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Višino najemnine za tržna stanovanja določi Nadzorni svet Stanovanjskega sklada MONG s sklepom, skladno z veljavno zakonodajo.«
3. člen 
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izredne dodelitve stanovanj so namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, katerim se dodeli neprofitno stanovanje za določen čas.
Do izredne dodelitve neprofitnega stanovanja so upravičeni prosilci, ki so stanovanje izgubili zaradi elementarnih nesreč, v primeru rušenja in prenove ter prosilci, kjer je začasna preselitev potrebna zaradi varstva interesov otrok. Prosilci morajo imeti stalno prebivališče v Mestni občini Nova Gorica.
Odločitev o izredni dodelitvi stanovanja sprejme direktor SS MONG.
Postopek dodelitve teh stanovanj ureja 29. člen Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. O sprejeti odločitvi izredne dodelitve stanovanja, direktor poroča Nadzornemu svetu na prvi prihodnji seji.«
4. člen 
V 13. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Višino najemnine za stanovanja in stanovanjske stavbe za posebne namene določi Nadzorni svet Stanovanjskega sklada MONG s sklepom, skladno z veljavno zakonodajo.«
5. člen 
K tem spremembam in dopolnitvam splošnih pogojev poslovanja je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica podal soglasje na seji dne 12. 3. 2020. Spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-4/2014-10
Nova Gorica, dne 14. februarja 2020
Nadzorni svet 
Stanovanjskega sklada 
Mestne občine Nova Gorica 
predsednica 
Erika Lojk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti