Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020

Kazalo

930. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih funkcionarjev Občine Zagorje ob Savi, članov delovnih teles občinskega sveta, članov občasnih delovnih teles, članov drugih organov občine in predsednikov krajevnih skupnosti, stran 2307.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) in 84. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 2. izredni seji dne 20. 4. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih funkcionarjev Občine Zagorje ob Savi, članov delovnih teles občinskega sveta, članov občasnih delovnih teles, članov drugih organov občine in predsednikov krajevnih skupnosti 
1. člen 
V Pravilniku o plačah, sejninah in drugih prejemkih funkcionarjev Občine Zagorje ob Savi, članov delovnih teles občinskega sveta, članov občasnih delovnih teles, članov drugih organov občine in predsednikov krajevnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/15) se dopolni 7. člen, in sicer tako, da se v četrtem odstavku za besedo »dopisne« doda vejica ter se doda besedilo »seje sveta izvedene na daljavo z uporabo videokonferenčnih orodij«.
2. člen 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-11/2015
Zagorje ob Savi, dne 20. aprila 2020
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan