Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020

Kazalo

928. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2020, stran 2306.

  
Na podlagi 99. in tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 57/12, 39/16 in 29/17), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) ter 18. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je Občinski svet Občine Turnišče na 5. dopisni seji dne 23. 4. 2020 sprejel
S O G L A S J E 
k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2020 
1. člen
Občinski svet Občine Turnišče soglaša:
– da ekonomska cena storitve pomoč družini na domu od 1. 5. 2020 od ponedeljka do sobote znaša 17,20 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 14,92 EUR na efektivno uro in stroški strokovnega vodenja v višini 2,28 EUR na efektivno uro.
– da ekonomska cena storitve pomoč družini na domu ob nedeljah in dela prostih dnevih znaša 19,01 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 16,73 EUR na efektivno uro in stroški strokovnega vodenja v višini 2,28 EUR na efektivno uro.
2. člen 
Cena socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu, zmanjšana za 50% subvencijo občine za neposredno socialno oskrbo, znaša za uporabnika:
– 7,46 EUR na efektivno uro za delovne dni;
– 8,36 EUR na efektivno uro za nedeljo in dela proste dni.
3. člen 
Domu starejših Lendava se bodo sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
4. člen 
To soglasje začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2020.
Št. 900-11/2020-1
Turnišče, dne 24. aprila 2020
Župan 
Občine Turnišče 
Borut Horvat