Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020

Kazalo

927. Sklep o sklenitvi pogodbe za izvajanje socialnovarstvene storitve »Pomoč na domu« z javnim zavodom, stran 2306.

  
Občinski svet Občine Turnišče je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 57/12, 39/16 in 29/17) in 18. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) na 5. dopisni seji dne 23. 4. 2020 sprejel
S K L E P 
o sklenitvi pogodbe za izvajanje socialnovarstvene storitve »Pomoč na domu« z javnim zavodom 
I. 
Občinski svet Občine Turnišče sprejme odločitev, da se za izvajanje javne socialnovarstvene storitve »Pomoč na domu« od 1. 5. 2020 dalje sklene pogodba z javnim zavodom Dom starejših Lendava.
II. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati takoj.
Št. 900-11/2020
Turnišče, dne 24. aprila 2020
Župan 
Občine Turnišče 
Borut Horvat