Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020

Kazalo

926. Sklep o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu« ter določitev višine subvencije Občine Trebnje, stran 2305.

  
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) ter 9. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14) je Občinski svet Občine Trebnje na 7. dopisni seji dne 23. 4. 2020 sprejel
S K L E P 
o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu« ter določitev višine subvencije Občine Trebnje 
1. člen 
Občinski svet Občine Trebnje daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu«, ki znaša:
Stroški storitve pomoč 
družini na domu/uro
Celotni stroški storitve
Stroški strokovne priprave (oprostitev za uporabnika) plača občina
Stroški storitve brez stroškov strokovne priprave (osnova 
za določitev subvencije)
Subvencija občine 
70,11  %
Cena 
storitve 
za uporabnika 
29,89  %
ob delavnikih in sobotah
20,65 EUR
1,86 EUR
18,79 EUR
13,17 EUR
5,62 EUR
ob nedeljah
27,16 EUR
1,86 EUR
25,30 EUR
17,74 EUR
7,56 EUR
na dan državnega praznika
28,79 EUR
1,86 EUR
26,93 EUR
18,88 EUR
8,05 EUR
2. člen 
Stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora za 0,65 strokovnega delavca znašajo 2.459,55 EUR mesečno in se med občinami Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog - Trebelno razdelijo glede na dejansko število uporabnikov mesečno.
3. člen 
Stroški vodenja in koordiniranja neposredne oskrbe za 0,35 strokovnega delavca znašajo 3.324,37 EUR mesečno oziroma 2,51 EUR/uro za opravljeno uro.
4. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu ter določitev višine subvencije Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 14/19), ki ga je občinski svet sprejel 27. 2. 2019.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. maja 2020.
Št. 122-37/2020
Trebnje, dne 23. aprila 2020
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic