Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020

Kazalo

924. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Slovenske Konjice, stran 2304.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19) in 12. člena Odloka o organizaciji javnega komunalnega podjetja (Uradni list RS, št. 27/11) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 6. dopisni seji sklicani dne 21. 4. 2020 sprejel
S K L E P 
I. 
Občinski svet Občine Slovenske Konjice potrjuje Elaborat o oblikovanju cene čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Slovenske Konjice, ki ga je izdelal izvajalec gospodarske javne službe JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice, z datumom izdelave februar 2020.
II. 
(1) Občinske svet Občine Slovenske Konjice potrjuje predlog izračuna, da predračunska lastna cena omrežnina čiščenje komunalne odpadne vode presega 10 % od potrjene cene in se cena zviša iz 2,8145 €/mes. na predračunsko lastno ceno 3,2197 €/mes.
(2) Predračunska lastna cena omrežnina čiščenje padavinske odpadne vode presega 10 % od potrjene cene in se cena zviša iz 0,0345 €/m3 na predračunsko lastno ceno 0,0404€/m3.
(3) Obračunska lastna cena čiščenja komunalne odpadne vode ne presega 10 % od potrjene cena in cena ostane nespremenjena.
(4) Obračunska lastna cena čiščenja padavinske odpadne vode ne presega 10 % od potrjene cene in cena ostane nespremenjena.
(5) Obračunska lastna cena omrežnina črpanja, prevoz in čiščenje greznične gošče in blata MKČN ter obračunska lastna cena storitev črpanja, prevoz in čiščenje greznične gošče in blata MKČN ne presegata 10 % od potrjene cene in ceni ostaneta nespremenjeni.
III. 
Vse zgoraj navedene cene ostajajo nespremenjene do uveljavitve, ki jo bo sprejel Občinski svet Občine Slovenske Konjice.
IV. 
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Uporabljati se začne naslednji dan po uveljavitvi, ki jo bo sprejel Občinski svet Občine Slovenske Konjice.
Št. 032-0009/2020-6/4(150)
Slovenske Konjice, dne 28. aprila 2020
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc