Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020

Kazalo

923. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Slovenske Konjice, stran 2303.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19) in 12. člena Odloka o organizaciji javnega komunalnega podjetja (Uradni list RS, št. 27/11) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 6. dopisni seji sklicani dne 21. 4. 2020 sprejel
S K L E P 
(1) Občinski svet Občine Slovenske Konjice potrjuje Elaborat o oblikovanju cene odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Slovenske Konjice, ki ga je izdelal izvajalec gospodarske javne službe JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice, z datumom izdelave februar 2020.
(2) Občinski svet Občine Slovenske Konjice potrjuje predlog izračuna, da predračunska lastna cena omrežnina odvajanje komunalne odpadne vode presega 10 % od potrjene cene in se cena zviša iz 3,3566 €/mes. na predračunsko lastno ceno 3,7055 €/mes.
(3) Predračunska lastna cena omrežnina odvajanja padavinske odpadne vode ne presega 10 % od potrjene cene in cena ostane nespremenjena.
(4) Predračunska lastna cena odvajanje komunalne odpadne vode presega 10 % od potrjene cene in se cena zviša iz 0,2008 €/m3 na predračunsko lastno ceno 0,2582 €/m3.
(5) Predračunska lastna cena odvajanje padavinske odpadne vode presega 10 % od potrjene cene in se cena zviša iz 0,0453 €/m3 na predračunsko lastno ceno 0,0654 €/m3.
III. 
Vse zgoraj navedene cene ostajajo nespremenjene do uveljavitve, ki jo bo sprejel Občinski svet Občine Slovenske Konjice.
IV. 
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Uporabljati se začne naslednji dan po uveljavitvi, ki jo bo sprejel Občinski svet Občine Slovenske Konjice.
Št. 032-0009/2020-6/3(150)
Slovenske Konjice, dne 28. aprila 2020
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc