Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020

Kazalo

920. Ugotovitveni sklep o izstopu Občine Dobrepolje iz organa skupne občinske uprave, stran 2302.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), tretjega odstavka 17. člena Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče (Uradni list RS, št. 22/13, 27/13, 45/13, Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/13 in naslednji, v nadaljevanju: Odlok), 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11), 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08), 14. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/17), 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB, 6/13, 2/19) in 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12), so Občinski svet Občine Sodražica na 8. redni seji, dne 12. 12. 2019, Občinski svet Občine Dobrepolje na 8. redni seji, dne 19. 12. 2019, Občinski svet Občine Loški Potok na 8. redni seji dne 19.12 2019, Občinski svet Občine Velike Lašče na 9. redni seji dne 19. 12. 2019 in Občinski svet Občine Ribnica na 2. dopisni seji dne 6. 4. 2020 sprejeli
S K L E P 
I. 
Na podlagi Sklepa Občinskega sveta Občine Dobrepolje o izstopu iz organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče (Uradni list RS, št. 44/19), se ugotovi, da je Občina Dobrepolje dolžna zagotavljati v Odloku določen delež sredstev za delovanje organa skupne občinske uprave do dne 31. 12. 2019.
II. 
Občina Dobrepolje je dolžna do roka, določenega v 1. točki tega sklepa, prevzeti odprte zadeve iz delovanja organa skupne občinske uprave, ki se nanašajo na krajevno pristojnost Občine Dobrepolje.
III. 
Zaradi izstopa Občine Dobrepolje iz organa skupne občinske uprave se zaposlenim v organu skupne občinske uprave delovno razmerje in vse pravice iz delovnega razmerja, ne spremenijo.
IV. 
Na novo se določi razmerje za financiranje delovanja MIR, v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic, in sicer:
(1) Občina Loški Potok 10,10 %,
(2) Občina Ribnica 53,30 %,
(3) Občina Sodražica 12,20 %,
(4) Občina Velike Lašče 24,40 %.
V. 
Ta sklep je podlaga za začetek postopka za spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče« (Uradni list RS, št. 22/13, 27/13, 45/13, Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/13 in naslednji, v nadaljevanju: Odlok), oziroma za sprejem novega Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave, ki so nastopile zaradi izstopa Občine Dobrepolje.
VI. 
Sklep se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah in začne veljati, ko je sprejet s strani vseh občin ustanoviteljic.
Št. 032-1/2009
Ribnica, dne 6. aprila 2020
 
Župan 
Občine Dobrepolje 
Igor Ahačevčič
 
Župan 
Občine Loški Potok 
Ivan Benčina 
 
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc
 
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec 
 
Župan 
Občine Velike Lašče 
dr. Tadej Malovrh