Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020

Kazalo

918. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica, stran 2299.

  
Na podlagi četrtega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-1, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP), četrtega odstavka 5. člena Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 19/18) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na redni seji dne 23. aprila 2020 sprejel
O D L O K 
o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica 
1. člen 
Sredstva proračunske rezerve do višine 400.000 evrov se uporabijo za financiranje izdatkov odprave posledic naravne nesreče, in sicer epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), razglašene z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20).
2. člen 
Dejanska poraba bo v okviru zaključnega računa za leto 2020 posebej specificirana.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-7/2020-3
Nova Gorica, dne 23. aprila 2020
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič