Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020

Kazalo

916. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 2298.

  
Na podlagi 244. in 245. člena Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2), 3. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18, v nadaljevanju: ZCes-1) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) je Občinski svet občine Črnomelj na 12. redni seji dne 16. 4. 2020 sprejel naslednji
S K L E P 
1. člen 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Črnomelj pridobijo naslednje nepremičnine v lasti Občine Črnomelj, ki predstavljajo: dele kategoriziranih poti in cest ter dele drugih vzdrževanih občinskih poti in prometnih površin:
katastrska občina
parc. št.
vrsta nepremičnine v naravi
1535-Črnomelj
844/26
hodnik za pešce
1535-Črnomelj
926/10
Lokalna cesta, LC 054411
1535-Črnomelj
962/15
Lokalna krajevna cesta, LK 054341
1535-Črnomelj
962/17
Lokalna krajevna cesta, LK 054341
1535-Črnomelj
961/9
Lokalna krajevna cesta, LK 054341
1536-Talčji Vrh
4905/1
Javna pot, JP 556281
1536-Talčji Vrh
3401/7
Javna pot, JP 556361
1536-Talčji Vrh
165/3
Javna pot, JP 556452
1539-Mavrlen
1793/4
Javna pot, JP 556231
1539-Mavrlen
1793/5
Javna pot, JP 556231
1539-Mavrlen
1794/7
Javna pot, JP 556231
1540-Dobliče
3249/2
Javna pot, JP 556111
1540-Dobliče
3252/2
Javna pot, JP 556111
1540-Dobliče
2750/2
Javna pot, JP 556111
1540-Dobliče
3255/4
Javna pot, JP 556111
1540-Dobliče
2747/4
Javna pot, JP 556111
1540-Dobliče
2742/7
Javna pot, JP 556111
1540-Dobliče
3248/16
Javna pot, JP 556111
1540-Dobliče
3259/4
Javna pot, JP 556111
1540-Dobliče
3259/7
Javna pot, JP 556111
1540-Dobliče
3600/2
Javna pot, JP 556111
1540-Dobliče
3600/4
Javna pot, JP 556111
1540-Dobliče
1077/4
Javna pot, JP 556231
1540-Dobliče
1077/6
Javna pot, JP 556231
1540-Dobliče
27
Križišče javnih poti JP 556121 in JP 556122
1540-Dobliče
54
Ne-kategorizirana pot
1541-Loka
2126/12
Javna pot, JP 554131
1541-Loka
1148/21
Javna pot, JP 554321
1541-Loka
662/6
Lokalna krajevna cesta, LK 054231
1541-Loka
1294/14
Ne-kategorizirana pot
1544-Griblje
1008/4
Lokalna cesta, LC 554671
1549-Tanča Gora
3812/2
Avtobusno postajališče
1552-Adlešiči
1073/4
Javna pot, JP 554771
2. člen 
Nepremičnine iz 1. člena pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa izda Občinska uprava Občine Črnomelj, po uradni dolžnosti. Občinska uprava Občine Črnomelj po pravnomočnosti odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, le-to pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti v zemljiško knjigo vpiše zaznambo o javnem dobrem.
3. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu Občine Črnomelj. Ta sklep se objavi tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-62/2020
Črnomelj, dne 16. aprila 2020
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek