Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020

Kazalo

900. Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ-A, EPA 1121-VIII), stran 2272.

  
Na podlagi drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18 – odl. US in 52/20) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni zbor na seji 30. aprila 2020 sprejel
S K L E P 
o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ-A, EPA 1121-VIII) 
I. 
Državni zbor ugotavlja, da zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ-A, EPA 1121-VIII) ni dopustno razpisati, ker gre za zakon iz prve alineje drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16).
II. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
III. 
Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Državni zbor) je na 35. izredni seji, dne 28. 4. 2020, sprejel Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ-A, EPA 1121-VIII; v nadaljnjem besedilu: ZZUSUDJZ-A).
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) je dne 22. 4. 2020 Državnemu zboru v skladu s prvim odstavkom 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18 – odl. US in 52/20; v nadaljnjem besedilu: ZRLI) predlagala sprejem Sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).
Prva alineja drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije določa, da referenduma ni dopustno razpisati o zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč. V skladu z določbo prvega odstavka 21.a člena ZRLI Državni zbor na predlog Vlade sprejme sklep, s katerim ugotovi, da referenduma ni dopustno razpisati, ker gre za zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč, takoj po preteku sedmih dni od sprejetja zakona. Če Državni svet odloči, da glede zakona ne bo zahteval, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem še enkrat odloča, Državni zbor sprejme sklep takoj po prejemu obvestila o takšni odločitvi Državnega sveta. Sklep mora vsebovati razloge, zaradi katerih referenduma ni dopustno razpisati.
ZZUSUDJZ-A, glede katerega je Vlada v skladu z drugim odstavkom 90. člena Ustave Republike Slovenije in 21.a členom ZRLI Državnemu zboru predlagala sprejetje sklepa o nedopustnosti zakonodajnega referenduma, varuje ustavno pravico do sodnega varstva in zakonitost delovanja upravnih organov, tako da omogoča postopno delovanje sodstva po nastopu naravne nesreče, v danem primeru epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19; v nadaljnjem besedilu: epidemija COVID-19). V skladu z 8. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) se za naravno nesrečo šteje tudi množičen pojav nalezljive bolezni.
ZZUSUDJZ-A določa pravno podlago, da lahko sodišča tudi v postopkih, ki niso nujni, odločajo in vročajo pisanja, če sodišča lahko zagotavljajo opravljanje teh dejanj v skladu s pogoji, ki jih predpiše predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije na način iz tretjega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT in 16/19 – ZNP-1), in tako, da se ne širi virusna okužba in je zagotovljeno zdravje in življenje ljudi. S tem se omogoči postopna aktivacija sodstva. Poleg tega se postopna aktivacija določa tudi za upravne organe. S tem se omogoča postopen začetek delovanja sodstva in upravnih organov in ne hipno, kar bi bilo posledično lahko tako v škodo strank, še posebej tistih najšibkejših. Poleg postopnega delovanja sodstva omogoča tudi postopno delovanje upravnih organov z določitvijo načina delovanja teh organov v t.i. nenujnih zadevah. Na drugi strani se s tem prepreči tudi nastanek večjih kasnejših obremenitev za sodišča in upravne enote, ki bodo morali odločati tudi o vlogah, ki so bile vložene pred in med epidemijo COVID 19.
ZZUSUDJZ-A tako predstavlja nujni ukrep, s katerim bo omogočeno, da se že v tem omejenem dvomesečnem obdobju začne tudi v nenujnih zadevah izvajati sodna in upravna oblast, pri čemer morajo sodišča in upravne enote še vedno zagotavljati vse ukrepe, ki so namenjeni preprečitvi širjenja nalezljive bolezni in zagotavljanju zdravja in življenja ljudi pri opravi teh dejanj. Določitev začasnega ukrepa, da je mogoče vložiti vlogo, predlog, ugovor, izjavo ali drugo procesno dejanje oziroma listino tudi po roku v insolvenčnih postopkih, če stranka izkaže, da je to neposredno povezano z epidemijo COVID 19, pa odpravlja procesno strogost v tem postopku za navedeno obdobje in s tem omogoči, da stranka še v razumnem času in v primeru tega opravičljivega razloga lahko prepreči nastanek zanjo neugodnih posledic v tem postopku.
Iz navedenega Državni zbor ugotavlja, da se ZZUSUDJZ-A nanaša na vsebino, glede katerega v skladu s prvo alinejo drugega odstavka 90. člena Ustave razpis zakonodajnega referenduma ni dopusten, ker zadevni zakon predstavlja zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev odprave posledic naravnih nesreč v smislu prve alineje drugega odstavka 90. člena Ustave.
Št. 700-01/20-9/18
Ljubljana, dne 30. aprila 2020
EPA 1121-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti