Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2020 z dne 28. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2020 z dne 28. 4. 2020

Kazalo

875. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren - Kostanjevica, stran 2251.

  
Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 3. dopisni seji dne 23. 4. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren - Kostanjevica 
1. člen 
V Pravilniku o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/12, 24/15 in 55/17) se v dvanajstem členu oštevilči odstavek z (1) in doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za čas izrednih razmer se poveljniku civilne zaščite lahko dodeli dodatno mesečno nadomestilo v višini največ 25 % osnovne plače župana brez dodatka za delovno dobo. Višino dodatnega nadomestila glede na zahtevnost dela in trajanje izrednih razmer določi župan s sklepom.«
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0019/2012-14
Miren, dne 23. aprila 2020
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost