Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2020 z dne 3. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2020 z dne 3. 4. 2020

Kazalo

725. Odlok o omejitvi predpisovanja in izdaje zdravil z učinkovino klorokin, hidroksiklorokin ali azitromicin, stran 2001.

  
Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v zvezi s 4. točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o omejitvi predpisovanja in izdaje zdravil z učinkovino klorokin, hidroksiklorokin ali azitromicin 
1. člen 
(1) S tem odlokom se v času trajanja epidemije COVID-19 omeji predpisovanje in izdaja zdravil z učinkovino:
‒ klorokin s klasifikacijsko oznako P01BA01 po anatomsko-terapevtsko-kemični klasifikaciji (v nadaljnjem besedilu: klorokin),
‒ hidroksiklorokin s klasifikacijsko oznako P01BA02 po anatomsko-terapevtsko-kemični klasifikaciji (v nadaljnjem besedilu: hidroksiklorokin) ali
‒ azitromicin s klasifikacijsko oznako J01FA10 po anatomsko-terapevtsko-kemični klasifikaciji (v nadaljnjem besedilu: azitromicin).
(2) Predpisovanje in izdaja zdravil z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin, ki se v skladu z odobrenimi indikacijami uporabljajo za zdravljenje pacientov z revmatoidnim artritisom ali eritematoznim lupusom, se omeji z namenom, da se navedenim pacientom trajno zagotovi nemotena in ustrezna preskrba s temi zdravili.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je zdravila iz prejšnjega odstavka dovoljeno uporabljati tudi za zdravljenje pacientov, obolelih zaradi okužbe z virusom SARS CoV-2, vendar le za okužbe v okviru bolnišničnega zdravljenja.
(4) Zdravila z učinkovino azitromicin se omeji z namenom, da se zagotovi uporaba tega zdravila le za zdravljenje pacientov v okviru odobrenih indikacij.
2. člen 
(1) Zdravila z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin sme predpisati le zdravnik specialist revmatolog, in sicer za zdravljenje pacientov z revmatoidnim artritisom ali eritematoznim lupusom, ali izbrani osebni zdravnik, kadar po navodilu zdravnika specialista revmatologa nadaljuje zdravljenje pacienta.
(2) Ne glede na 210. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18 in 4/20) se zdravilo z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin ne sme predpisovati na recept za lastno uporabo ali na samoplačniški recept.
(3) Zdravila z učinkovino azitromicin ni dovoljeno predpisati na samoplačniški recept.
3. člen 
(1) Zdravila z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin se izdajo na recept v količini, ki ustreza zdravljenju pacienta z revmatoidnim artritisom ali eritematoznim lupusom za obdobje enega meseca.
(2) Zdravila z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin se smejo izdati le na podlagi recepta zdravnika specialista revmatologa ali izbranega osebnega zdravnika v primerih iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(3) Izdaja zdravil z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin na samoplačniški recept ali na recept za lastno uporabo ni dovoljenja.
(4) Izdaja zdravil z učinkovino azitromicin na samoplačniški recept ni dovoljena.
4. člen 
Omejitve iz tega odloka veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-14/2020
Ljubljana, dne 3. aprila 2020
EVA 2020-2711-0030
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti