Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2020 z dne 31. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2020 z dne 31. 3. 2020

Kazalo

708. Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, stran 1967.

  
Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v zvezi s 1. in 3. točko prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 
1. člen 
(1) S tem odlokom se določi, da se prekine izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se, če so pri njihovem izvajanju upoštevana vsa priporočila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 Nacionalnega inštituta za javno zdravje, lahko izvajajo naslednje preventivne zdravstvene storitve:
– preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta,
– nujni predhodni preventivni pregledi delavcev pred zaposlitvijo,
– nujni pregledi operativnih gasilcev.
2. člen 
(1) Pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti se odpovejo vsi specialistični pregledi in operativni posegi, razen zdravstvenih storitev, označenih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev in obravnave nosečnic.
(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka velja tudi za postopke rehabilitacije in druge nenujne oblike zdravljenja.
(3) Prekine se izvajanje načrtovanih porodov na domu.
3. člen 
(1) Prekine se izvajanje vseh zobozdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zobozdravstvene dejavnosti.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se izvajajo nujne zobozdravstvene storitve in storitve, katerih opustitev bi vodila v trajne okvare splošnega in ustnega zdravja.
(3) Nujne zobozdravstvene ambulante so organizirane v Zdravstvenem domu Ljubljana, Zdravstvenem domu Maribor, Zdravstvenem domu Celje, Zdravstvenem domu Kranj, Zdravstvenem domu Novo mesto, Zdravstvenem domu Koper, Zobozdravstvenem domu Nova Gorica, Zdravstvenem domu Murska Sobota in Zdravstvenem domu Slovenj Gradec. V navedenih ambulantah se v nujnih primerih izvaja obravnava tudi na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti.
(4) Na terciarni ravni zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstva delujeta Stomatološka klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ter Klinični oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo Kirurške klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.
4. člen 
(1) Vodstva izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe morajo na poziv ministra, pristojnega za zdravje, prerazporediti zaposlene zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce na izvajanje nalog, povezanih z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19, znotraj izvajalca zdravstvene dejavnosti ali k drugemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe.
(2) V primerih prerazporeditev iz prejšnjega odstavka izvajalec zdravstvene dejavnosti, pri katerem je zaposlen zdravstveni delavec oziroma zdravstveni sodelavec, in izvajalec zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, h kateremu je prerazporejen, skleneta pogodbo o načinu izvajanja nalog, povezanih z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19.
(3) Pogodba iz prejšnjega odstavka vsebuje najmanj naslednje sestavine:
– naloge, povezane z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19, ki jih zaposleni zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci opravljajo pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, h kateremu so prerazporejeni,
– način vključevanja v opravljanje nalog, povezanih z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19,
– odgovornosti za opravljene naloge, povezane z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19,
– zavarovanje poklicne odgovornosti,
– način evidentiranja časa, ki ga opravijo zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, h kateremu so prerazporejeni.
(4) Koncesionarji se v izvajanje nalog, povezanih z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19, vključujejo na podlagi sklenjene pogodbe o vključevanju v sistem izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva iz 44.f člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US in 73/19) oziroma neprekinjene nujne zdravniške pomoči iz 45.b člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19). Če koncesionar nima sklenjene pogodbe iz prejšnjega stavka, jo nemudoma sklene. Glede plačila koncesionarja se uporablja določba drugega odstavka 45.b člena Zakona o zdravniški službi.
5. člen 
Izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvene dejavnosti morajo na svojem območju organizirati izvajanje zdravstvene dejavnosti v domovih za starejše.
6. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 32/20).
7. člen 
Omejitve iz tega odloka veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-12/2020
Ljubljana, dne 31. marca 2020
EVA 2020-2711-0031
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti