Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2020 z dne 31. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2020 z dne 31. 3. 2020

Kazalo

707. Odlok o uporabi etanola v dezinfekcijskih sredstvih, stran 1967.

  
Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v zvezi s 4. točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o uporabi etanola v dezinfekcijskih sredstvih 
1. člen 
S tem odlokom se začasno določajo posebni pogoji glede dobaviteljev etanola (CAS-številka: 64-17-5), kot aktivne snovi za proizvodnjo dezinfekcijskih sredstev za zagotavljanje njihove dostopnosti na trgu v času epidemije COVID-19.
2. člen 
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 5. člena Uredbe o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi (Uradni list RS, št. 81/18) se za proizvodnjo biocidnih proizvodov vrste 1 in 2 z aktivno snovjo etanol, ki so vpisani v Register biocidnih proizvodov, lahko uporablja etanol, katerega proizvajalec ali uvoznik ni vključen v seznam iz prvega odstavka 95. člena Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (UL L št. 167 z dne 27. 6. 2012, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/1825 z dne 8. avgusta 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev zgoščenega jabolčnega soka kot aktivne snovi v Prilogo I k Uredbi (UL L št. 279 z dne 31. 10. 2019, str. 19).
(2) Etanol, pridobljen s fermentacijo sladkorjev in hidracijo etilena, se lahko v skladu s prejšnjim odstavkom uporablja brez nadaljnjih omejitev. Uporabo etanola, pridobljenega po drugih postopkih, v dezinfekcijskih sredstvih za osebno higieno odobri Urad Republike Slovenije za kemikalije, če na podlagi proizvodnih in tehničnih specifikacij, vključno s kemijsko sestavo, ki jih predložijo dobavitelji ali formulatorji pred dajanjem v promet oziroma uporabo za proizvodnjo, ugotovi, da ne povzroča tveganj za zdravje ljudi.
3. člen 
Razširitev uporabe etanola iz tega odloka velja do prenehanja razlogov zanjo, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-13/2020
Ljubljana, dne 31. marca 2020
EVA 2020-2711-0027
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti