Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2020 z dne 11. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2020 z dne 11. 3. 2020

Kazalo

510. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, stran 1430.

  
Na podlagi prvega odstavka 143. člena v zvezi s četrtim odstavkom 186. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji 27. februarja 2020 sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja 
1. člen 
V Sklepu o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 14/17, 64/17, 19/18 in 17/19) se v 3. členu znesek »7,03 eura« nadomesti z zneskom »7,33 eura«.
Četrta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– osebe, ki se po predpisih, ki urejajo trg dela, po predpisih, ki urejajo zaposlovanje invalidov, ali po predpisih, ki urejajo socialno varstvo, usposabljajo z delom pri izvajalcu ukrepa aktivne politike zaposlovanja ali pri izvajalcu drugega ukrepa oziroma programa, razen oseb, ki opravljajo javna dela;«.
2. člen 
V 4. členu se v prvem, drugem in tretjem odstavku znesek »10,51 eura« nadomesti z zneskom »10,96 eura«.
3. člen 
V 5. členu se znesek »14,00 eura« nadomesti z zneskom »14,60 eura«.
4. člen 
V 6. členu se znesek »35,05 eura« nadomesti z zneskom »36,56 eura«.
5. člen 
V 7. členu se znesek »175,26 eura« nadomesti z zneskom »182,80 eura« ter znesek »14,60 eura« nadomesti z zneskom »15,23 eura«.
6. člen 
V 8. členu se znesek »3,48 eura« nadomesti z zneskom »3,63 eura«.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta sklep začne veljati 1. aprila 2020.
Št. 9000-4/2020/16-3-1
Ljubljana, dne 27. februarja 2020
EVA 2020-2611-0017
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
predsednik sveta zavoda 
Dušan Bavec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti