Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2020 z dne 9. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2020 z dne 9. 3. 2020

Kazalo

506. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen storitev oskrbe s pitno vodo, storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, stran 1411.

  
Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), tretjega odstavka 49. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 51/14), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 49/14) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 1. izredni seji dne 27. 2. 2020 sprejel naslednji
S K L E P 
1. 
V sklepu občinskega sveta 01101-12/2017-11 z dne 22. 6. 2017 se v 1. točki spremenijo naslednje cene:
1.1.1 Cena javne infrastrukture potrebne za izvajanje storitev oskrbe s pitno vodo (omrežnina) glede na zmogljivost priključkov znaša:
Premer vodomera
Letna omrežnina v EUR
Mesečna omrežnina v EUR
Brez
35,3765
2,9480
DN ≤ 20
35,3765
2,9480
20 < DN < 40
106,1296
8,8441
40 ≤ DN < 50
353,7653
29,4804
50 ≤ DN < 65
530,6480
44,2207
65 ≤ DN < 80
1.061,2960
88,4413
80 ≤ DN < 100
1.768,8266
147,4022
100 ≤ DN < 150
3.537,6532
294,8044
150 ≤ DN
7.075,3065
589,6089
2.3.2 Cena storitve izvajanje storitev za izvajanje čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin (storitve čiščenja) znaša 0,7516 EUR/m3.
2. 
V Prilogi Količine in stroški za določitev cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode sklepa 01101-12/2017-11 z dne 22. 6. 2017 se
– v poglavju:
1.1.2 Predračunski stroški javne infrastrukture – oskrba s pitno vodo
nadomesti tabelica z izračunom letnih stroškov javne infrastrukture potrebne za izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo.
Strošek najema infrastrukture v lasti Občine Šempeter - Vrtojba
150.000
Strošek najema Hubelj
0
Strošek zavarovanja infrastrukture
1.000
Strošek odškodnin, služnosti
1.000
Strošek vzdrževanja priključkov
50.000
Financiranje
 
Skupaj
202.000
Skupne naprave
 
Skupaj
202.000
– v poglavju:
1.1.3 Predračunske cene za uporabo javne infrastrukture – oskrba s pitno vodo
nadomesti tabelica z izračunom predračunskih cena za uporabo javne infrastrukture z naslednjo:
Vodomer DN (mm)
Faktor po uredbi
Količina letno zaračunanih omrežnin
Količina * faktor
Omrežnina na mesec za en priključek
Vsota zaračunanih omrežnin
brez
1
3.492
3.492
2,9480
10.295
5
1
8.904
8.904
2,9480
26.249
20
1
17.088
17.088
2,9480
50.376
25
3
756
2.268
8,8441
6.686
30
3
156
468
8,8441
1.380
40
10
96
960
29,4804
2.830
50
15
396
5.940
44,2207
17.512
80
50
204
10.200
147,4022
30.070
100
100
96
9.600
294,8044
28.301
150
200
48
9.600
589,6089
28.301
Skupaj
31.236
68.520
202.000
– v poglavju:
2.4.1 Predračunske (za leto 2017) količine očiščene odpadne vode
na koncu doda besedilo in tabelica:
Predračunske količine očiščene odpadne vode za posebni poračun so skladne s podatki izvajalca, ki nam jih je posredoval 19. 2. 2020.
Očiščena voda [m3]
Stroški poračuna [EUR]
Predlagana 
cena poračuna [EUR/m3]
Posebni poračun
318. 895
87.257,88
0,2736
– v poglavju:
2.4.2 Predračunski (za leto 2017) stroški očiščene odpadne vode
na koncu doda besedilo:
Predračunski stroški čiščenja za posebni poračun so skladni s podatki izvajalca, ki nam jih je posredoval 19. 2. 2020.
3. 
Ta sklep začne veljati takoj, uporablja pa se od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2021.
Št. 3541-3/2020-1
Šempeter pri Gorici, dne 27. februarja 2020
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti