Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2020 z dne 9. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2020 z dne 9. 3. 2020

Kazalo

480. Avtentična razlaga prve alineje prvega odstavka 7. člena Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ORZIUFSZZ7), stran 1401.

  
Na podlagi 152. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji 5. marca 2020 sprejel
A V T E N T I Č N O   R A Z L A G O 
prve alineje prvega odstavka 7. člena Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ORZIUFSZZ7) 
v naslednjem besedilu:
»Določbo prve alineje prvega odstavka 7. člena Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17), je treba razumeti tako, da se kot namensko porabljena dodeljena sanacijska sredstva upoštevajo plačila zapadlih obveznosti za opravljanje javne službe od dne pridobitve enkratnih transfernih sredstev za pokrivanje presežkov odhodkov nad prihodki iz preteklih let do njihove porabe, ki časovno ni omejena.«.
Št. 411-05/20-3/10
Ljubljana, dne 5. marca 2020
EPA 1008-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost