Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

469. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih Univerze v Mariboru v plačne razrede, stran 1385.

  
Na podlagi četrtega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, s sprem. in dopol. do 84/18) in 7. točke prvega odstavka 271. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM UPB-12, Uradni list RS, št. 29/17, 32/19) je Upravni odbor Univerze v Mariboru na 15. izredni seji dne 27. 2. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih Univerze v Mariboru v plačne razrede 
1. člen
Tretji odstavek 4. člena Pravilnika o napredovanju zaposlenih Univerze v Mariboru v plačne razrede se dopolni in se za prvo povedjo doda nova poved, da se glasi:
»Elementi delovne uspešnosti po Prilogi I se za nepedagoške, pedagoške in raziskovalne delavce lahko podrobneje opredelijo v Izvedbenih navodilih, ki jih sprejme upravni odbor univerze.«
2. člen 
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Postopek preverjanja pogojev za napredovanje se izvede enkrat letno, in sicer do 15. septembra tekočega leta, ko odgovorna oseba predlaga napredovanje oziroma spremembo pogodbe o zaposlitvi, da se zaposlenega uvrsti v višji plačni razred.«
3. člen 
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Delavcu pripada plača na osnovi plačnega razreda pridobljenega z napredovanjem, ko izpolni pogoje v skladu s tem pravilnikom. Delavcu pripada plača na osnovi napredovalnega plačnega razreda od 1. decembra tekočega leta, v katerem je napredoval.«
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik Upravnega odbora UM 
prof. dr. Gorazd Meško 

AAA Zlata odličnost