Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

466. Pravilnik o posebnih okoliščinah, ki vplivajo na posplošeno vrednost nepremičnin, stran 1381.

  
Na podlagi tretjega odstavka 26. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17, 33/19 in 66/19) minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o posebnih okoliščinah, ki vplivajo na posplošeno vrednost nepremičnin 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa opis najpogostejših posebnih okoliščin, ki vplivajo na posplošeno vrednost nepremičnin, velikost njihovega vpliva in čas priznavanja njihovega vpliva.
2. člen 
(opredelitev podatkov o posebni okoliščini) 
(1) Šifrant najpogostejših posebnih okoliščin, ki vplivajo na posplošeno vrednost nepremičnin, je določen v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Posamezna posebna okoliščina iz Priloge 1 tega pravilnika je opredeljena z naslednjimi podatki:
– šifra posebne okoliščine,
– opis posebne okoliščine,
– podrobnejši opis posebne okoliščine,
– čas priznavanja vpliva posebne okoliščine in
– velikost vpliva posebne okoliščine na posplošeno vrednost nepremičnine v povezavi s posameznim modelom vrednotenja.
KONČNI DOLOČBI 
3. člen
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o posebnih okoliščinah, ki vplivajo na vrednost nepremičnin (Uradni list RS, št. 43/18).
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. aprila 2020.
Št. 007-616/2019
Ljubljana, dne 24. februarja 2020
EVA 2019-2550-0090
Simon Zajc 
minister 
za okolje in prostor 
 
Soglašam! 
Dr. Andrej Bertoncelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost