Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

462. Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–2023, stran 1316.

  
Na podlagi tretjega odstavka 129. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 93/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–2023 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–2023.
2. člen 
Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–2023 je v Prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-49/2019
Ljubljana, dne 5. marca 2020
EVA 2019-2550-0081
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost