Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

457. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o protokolarnih obveznostih Občine Žirovnica, stran 1309.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – Odl. US, 30/18) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 7. redni seji dne 27. 2. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o dopolnitvah Pravilnika o protokolarnih obveznostih Občine Žirovnica 
1. člen 
V 10. členu Pravilnika o protokolarnih obveznostih Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 90/11) se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Župan lahko za udeležence sprejemov iz prejšnjih odstavkov tega člena organizira pogostitev in se jim zahvali s priložnostnim darilom.«
2. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinska uprava organizira in sodeluje pri organizaciji proslav ob državnih in občinskem prazniku, pri podelitvi priznanj in zahval, pri kulturnih prireditvah in drugih prireditvah in otvoritvah, pomembnih za občino.
Župan lahko za udeležence dogodkov iz prvega odstavka tega člena organizira pogostitev in se jim zahvali s priložnostnim darilom.«
3. člen 
V 17. členu se za besedo »iz« dodata številki »10., 11.«
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2011
Breznica, dne 27. februarja 2020
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 

AAA Zlata odličnost