Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

443. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljiščem s parcelnimi številkami – 753/2, 757/2, 745/2, k.o. Zgornje Pobrežje (934), stran 1292.

  
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 7. seji dne 14. 11. 2019 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra zemljiščem s parcelnimi številkami – 753/2, 757/2, 745/2, k.o. Zgornje Pobrežje (934) 
I. 
Občina Rečica ob Savinji ukine status javnega dobra zemljišču v k.o. Zgornje Pobrežje (934):
– parcelna številka 753/2, v izmeri 360 m²,
– parcelna številka 757/2, v izmeri 178 m² in
– parcelna številka 745/2, v izmeri 1090 m².
II. 
Na zemljiščih iz I. člena tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Rečica ob Savinji.
III. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2020-3
Rečica ob Savinji, dne 27. februarja 2020
Županja 
Občine Rečica ob Savinji 
Ana Rebernik 

AAA Zlata odličnost