Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

441. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Postojna, stran 1289.

  
Na podlagi določb Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 5. člena Odloka o občinskih cestah Občine Postojna (Uradni list RS, št. 128/03, 91/05 in 19/09) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 11. redni seji dne 26. 2. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Postojna 
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 64/14, 52/16, 11/19; v nadaljevanju: Odlok).
2. člen 
V 4. členu se obstoječim lokalnim cestam spremeni podatek o dolžini odseka na prikazane vrednosti:
Zap. št.
Številka odseka
Dolžina odseka v občini [m]
7
321051
8.201
11
321111
3.069
24
321261
2.932
Skupna dolžina odsekov se spremeni iz 90.226 metrov na 90.221 metrov.
3. člen 
V 6. členu se obstoječi mestni cesti spremeni podatek o dolžini odseka na prikazano vrednost:
Zap. št.
Številka odseka
Dolžina odseka v občini [m]
14
323241
241
Skupna dolžina odsekov se spremeni iz 10.421 metrov na 10.411 metrov.
4. člen 
1. V 7. členu se dodajo naslednji zapisi:
Zap. št.
Številka odseka
Začetek odseka
Potek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
15,1
821072
409
RAUBARKOMANDA 21A
HŠ 21A
112
V
25,1
821092
321050
PLANINA 333 – 236A
821080
91
V
71,2
821408
821400
BELSKO 32A
HŠ 32A
138
V
75,1
821423
321070
BUKOVJE 18
321070
57
V
128,1
821763
821760
SAJEVČE 9
821770
149
V
174,1
822053
409
MALI OTOK 2
HŠ 2
44
V
178,1
822072
822070
POD JELOVICO – STARA 
VAS I
822090
215
V
178,2
822073
822070
POSTOJNA – PARC. 820/1
822070
116
V
178,3
822074
822060
POD JELOVICO – STARA 
VAS II
HŠ NH
124
V
188,1
822116
822110
ZAGON – PARC. 929/12
HŠ NH
116
V
217,1
822283
822280
KOČE 74E
HŠ 74E
104
V
328,2
822726
6
REŠKA CESTA 10
HŠ 10
94
V
328,3
822727
822720
REŠKA CESTA 6A
HŠ 6A
30
V
2. V 7. členu se obstoječa zapisa zamenjata z naslednjima:
Zap. št.
Številka odseka
Začetek odseka
Potek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina 
odseka v sosednji 
občini [m]
244
822441
6
RAKITNIK 20D
HŠ 20D
530
V
368
822816
322090
ULICA FRANCA AMBROŽIČA
POSTAJA
287
V
3. V 7. členu se obstoječim javnim potem spremeni podatek o dolžini odseka na prikazane vrednosti:
Zap. št.
Številka odseka
Dolžina odseka v občini [m]
68
821404
96
70
821406
282
80
821442
751
89
821493
736
91
821503
2.451
102
821581
163
103
821582
27
104
821601
65
112
821662
62
116
821691
96
128
821762
569
131
821782
295
134
821811
225
135
821821
864
140
821842
47
160
821966
124
196
822173
480
200
822177
68
250
822491
2.944
267
822591
364
274
822621
677
318
822705
110
350
822786
65
4. V 7. členu se ukineta naslednja zapisa:
Zap. št.
Številka odseka
Začetek odseka
Potek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka 
v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
46
821271
821280
STRMCA – OB VODNJAKU
821280
59
V
93
821521
321150
LANDOL 34
HŠ 34
66
V
5. Skupna dolžina odsekov se spremeni iz 93.850 metrov na 95.499 metrov.
5. člen 
K predmetnemu odloku je bilo pridobljeno mnenje Direkcije RS za infrastrukturo št. 37162-3/2020 z dne 24. 2. 2020.
6. člen 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-22/2019
Postojna, dne 26. februarja 2020
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič 

AAA Zlata odličnost