Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

434. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020, stran 1222.

  
Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 17. in 60. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 1. izredni seji dne 19. 2. 2020 sprejel
O D L O K 
o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020 
1. člen 
Iz sredstev proračunske rezerve se zagotovijo sredstva do skupne višine 100.000 € za sanacijo plazovitih in poplavnih območij v Občini Kamnik.
2. člen 
Sredstva iz 1. člena tega odloka se namenijo za:
1. Sanacija plazu pod LC 160021 Kamnik–Palovče do 50.000 €,
2. Ureditev vodotoka Oševek do 50.000 €.
3. člen 
Dejanska poraba se posebej specificira v okviru zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2020.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2019-3/11
Kamnik, dne 19. februarja 2020
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost