Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

432. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve – individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev za del območja EUP HK 19 za parc. št. 254/88 k.o. Hrpelje, stran 1221.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljnjem besedilu ZUrep-2) in 29. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 8. redni seji dne 4. 12. 2019 sprejel
S K L E P 
o potrditvi lokacijske preveritve – individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev za del območja EUP HK 19 za parc. št. 254/88 k.o. Hrpelje 
1. člen 
Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina je sprejel sklep o potrditvi lokacijske preveritve v EUP HK-19 – odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev določenih z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 2/18, v nadaljevanju Odlok o OPN) na zemljišču parc. št. 254/88 k.o. Hrpelje, s katerim se dopusti naslednje individualno odstopanje od veljavnih PIP:
1. Dovoli se individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v Odloku o OPN – Priloga 1 (Posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora) za HK-19, IG-gospodarske cone, in sicer tako da se spremeni:
2. iz DZP 0,20 v DZP 0,05 (5 %). 
2. člen 
Sklep preneha veljati dve leti po izdaji, če investitor ne vloži popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja ali predodločbe ali s potekom veljavnosti na njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja.
3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-108/2019-19
Hrpelje, dne 4. decembra 2019
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina 
Saša Likavec Svetelšek 

AAA Zlata odličnost