Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020

Kazalo

240. Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina, stran 772.

  
Na podlagi drugega odstavka 256. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina 
1. člen
V Aktu o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 20/19) se v 7. členu na koncu četrtega odstavka doda nov tretji stavek, ki se glasi: »Pri preračunu pridržanih cen posameznega produkta zmogljivosti se vsak zmnožek prav tako zaokroži na pet decimalk.«.
2. člen 
V 24. členu se v prvem odstavku beseda »ali« nadomesti z vejico, za besedo »mesečno« se doda besedilo »ali dnevno«, besedilo »do 20. člena« pa se nadomesti z besedilom »do 21. člena«.
3. člen 
V 34. členu se v prvem odstavku beseda »ali« nadomesti z vejico, za besedo »mesečno« se doda besedilo »ali dnevno«, besedilo »do 28. člena« pa se nadomesti z besedilom »do 29. člena«.
4. člen 
V 47. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na določbe 26., 28., 29., 31. in 37. člena tega akta operater prenosnega sistema za obdobje od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2024 z namenom izračuna zneska izstopne zmogljivosti za posamezno izstopno točko znotraj Republike Slovenije najprej izračuna znesek za posamično izstopno zmogljivost na podlagi določb 26., 28., 29., 31. in 37. člena tega akta, ki ga nato glede na uvrstitev posamezne izstopne točke (e) v odjemno skupino (CPKi) pomnoži s stopnjo izstopne tarifne postavke (kl(i)), kot je določena za posamezno leto v tabeli v naslednjem odstavku.«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen
(začetek veljavnosti) 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 212-1/2020-09/213
Maribor, dne 30. januarja 2020
EVA 2020-2430-0015
Predsednica sveta 
Agencije za energijo 
Ivana Nedižavec Korada 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti