Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020

Kazalo

237. Sklep o lokacijski preveritvi za spremembo prostorsko izvedbenih pogojev v enoti urejanja prostora KL51.tm, stran 769.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 13. redni seji dne 29. 1. 2020 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za spremembo prostorsko izvedbenih pogojev v enoti urejanja prostora KL51.tm 
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v 66. členu Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr., 57/13, 01/16, 17/16, 33/18 in 70/19; v nadaljevanju: OPN), ki se nanaša na zemljišče s parc. št. 996/4, 996/5 in 994/1, k.o. 1389 – Goveji Dol.
2. člen 
(1) Za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev se v četrtem odstavku v točki 2.1, 66. člena OPN:
– pika na koncu tretje alineje nadomesti z vejico,
– doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– skladiščna stavba 12520, razen rezervoarji in silosi.«.
(2) V točki 4.4 66. člena se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Četrta alineja četrtega odstavka točke 2.1, tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI), skladiščna stavba 12520, velja samo za obstoječ objekt na EUP KL51.tm.«.
3. člen 
(1) Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz enote urejanja prostora na katerega se individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev nanaša.
(2) Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 1359.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0013/2019
Sevnica, dne 30. januarja 2020
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti