Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020

Kazalo

236. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2020, stran 768.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 13. redni seji dne 29. 1. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2020 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19).
2. člen 
Na koncu četrtega odstavka 12. člena se za besedo »sveta« doda besedilo »do skupne višine 130.000,00 EUR«.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0003/2019
Sevnica, dne 30. januarja 2020
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost