Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020

Kazalo

234. Sklep o dodatnih znižanjih Občine Šempeter - Vrtojba za plačilo programov predšolske vzgoje, stran 768.

  
Na podlagi 28.b člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 36/10, 55/17), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 59/19), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 72/05, 60/07, 76/08, 79/09, 51/10, 30/18) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 13. redni seji dne 23. 1. 2020 sprejel
S K L E P 
o dodatnih znižanjih Občine Šempeter - Vrtojba za plačilo programov predšolske vzgoje
1. 
V sklepu št. 01101-17/2016-2, z dne 20. 10. 2016, se 3. točka sklepa spremeni tako, da se glasi: »Staršem otrok, za katere je Občina Šempeter - Vrtojba po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca se omogoči 50 % njihovega, z odločbo določenega dohodkovnega razreda, zaradi odsotnosti otroka iz vrtca zaradi zdravstvenih razlogov, ki traja najmanj 10 zaporednih obračunskih (delovnih) dni. Plačilo staršev se sofinancira največ za 60 obračunskih dni v koledarskem letu, in sicer pod naslednjimi pogoji: po koriščenju sofinanciranja 30 obračunskih dni, se sofinanciranje lahko izjemoma odobri še za največ dodatnih 30 obračunskih dni v koledarskem letu, po predhodnem soglasju uprave vrtca, in sicer pod pogojem, da za izbrano obdobje in izbrano enoto vrtca ni izražen interes po vključitvi drugih otrok, kar je razvidno iz prejetih vlog za vpis v vrtec.
Dodatno znižanje plačila iz odsotnosti iz zdravstvenih razlogov lahko starši uveljavljajo, najkasneje v roku 5 delovnih dni od zaključka odsotnosti z ustrezno vlogo ter priloženim zdravniškim potrdilom, pri pristojni upravi vrtca.
Prispevki staršev ob predhodno odbitih stroških neporabljene prehrane otroka se bodo zagotavljali iz proračuna Občine Šempeter - Vrtojba.«
2. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-3/2020-1
Šempeter pri Gorici, dne 23. januarja 2020
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti