Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020

Kazalo

230. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks v občini Krško v letu 2020, stran 766.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) in 3. člena Odloka o občinskih taksah v občini Krško (Uradni list RS, št. 107/07) je Občinski svet Občine Krško, na 11. seji, dne 23. 1. 2020, sprejel
S K L E P 
o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks v občini Krško v letu 2020 
I. 
Osnovna vrednost točke iz taksnih tarif Odloka o občinskih taksah v občini Krško znaša 0,05 EUR/točko.
II. 
Vrednost točke se določi na podlagi letnega indeksa cen življenjskih potrebščin na območju Republike Slovenije, ki ga objavi Statistični urad Slovenije in znaša 101,8.
III. 
Nova vrednost točke za obračun občinskih taks se določi v vrednosti 0,0509 EUR. Pri posamičnem obračunu občinske takse se vrednost za plačilo zaokrožuje na dve decimalni mesti.
IV. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2019-O408
Krško, dne 23. januarja 2020
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost