Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020

Kazalo

216. Sklep o obrazcih za vložitev vloge za dostop do virtualne podatkovne sobe, stran 693.

  
Na podlagi petega odstavka 16. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P 
o obrazcih za vložitev vloge za dostop do virtualne podatkovne sobe 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
Ta sklep določa vsebino in obliko obrazcev, s katerimi vlagatelji vlagajo vloge za vstop v virtualno podatkovno sobo.
2. člen 
(obrazci) 
(1) Osebe, ki vlagajo vlogo za dostop do virtualne podatkovne sobe na podlagi druge alineje 13. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19; v nadaljnjem besedilu: ZPSVIKOB), vložijo vlogo na obrazcu iz Priloge 1 (obrazec VPTU).
(2) Osebe, ki vlagajo vlogo za dostop do virtualne podatkovne sobe na podlagi tretje alineje 13. člena ZPSVIKOB, vložijo vlogo na obrazcu iz Priloge 2 (obrazec VPPD).
(3) Osebe, ki vlagajo vlogo za dostop do virtualne podatkovne sobe na podlagi četrte alineje 13. člena ZPSVIKOB, vložijo vlogo na obrazcu iz Priloge 3 (obrazec HIBP).
(4) Osebe, ki vlagajo vlogo za dostop do virtualne podatkovne sobe na podlagi pete ali šeste alineje 13. člena ZPSVIKOB, vložijo vlogo na obrazcu iz Priloge 4 (obrazec ODLS).
(5) Osebe, ki vlagajo vlogo za dostop do virtualne podatkovne sobe na podlagi devete alineje 13. člena ZPSVIKOB, vložijo vlogo na obrazcu iz Priloge 5 (obrazec POOBL).
3. člen 
(uveljavitev) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 00700-1/2020-2
Ljubljana, dne 23. januarja 2020
EVA 2020-1611-0015
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas