Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020

Kazalo

189. Obvezna razlaga Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota, stran 607.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) ter na podlagi 87. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 49/10 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – obvezna razlaga) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 9. seji dne 30. januarja 2020 sprejel
O B V E Z N O  R A Z L A G O 
Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota 
I. 
V Odloku o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 8/04, 50/07, 35/09 in 13/16) je v drugi alineji 4. člena navedeno sledeče:
»– Območje 2. faze – severno od predvidene obvozne železniške proge, ki ga ena komunikacija deli na dve vrsti s po tremi gradbeno-funkcionalnimi kareji. Na območju je predvidena gradnja pretežno industrijsko-proizvodnih objektov ter izjemoma oskrbnih centrov, vse v velikih tlorisnih gabaritih.«
V tekstualnem delu zazidalnega načrta, ki je po 2. členu odloka sestavni del odloka tega zazidalnega načrta je na 12. strani v poglavju III. FUNKCIJA OBMOČJA IN PREDVIDENE UREDITVE pod besedilom v drugi alineji zapisano:
»Celotna površina območja je namenjena postopni izgradnji objektov, ki bodo služili gospodarskim dejavnostim, pri čemer bi naj na območju:
– 2. faze – severno od železniške obvozne proge bi se pretežno umeščali večji – industrijski proizvodni v večjih in velikih gabaritnih rastrih ter glede na potrebe obdobja v katerem bi se ta del izgrajeval tudi druge proizvodne-servisne in oskrbne dejavnosti z možnostjo interpoliranja tudi večjih zelenih in rekreacijskih površin.«
Besedilo navedeno v drugem stavku v drugi alineji 4. člena odloka z opredelitvijo »industrijsko–proizvodni objekti«, se razume tako, da je dovoljena tudi gradnja stavb za storitvene dejavnosti. Razumevanje te določbe izhaja iz zapisa v tekstualnem delu zazidalnega načrta, kjer se opredelitev »proizvodne-servisne in oskrbne dejavnosti« razume, da so to storitvene dejavnosti.
II. 
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0001/2020-1(700)
Murska Sobota, dne 30. januarja 2020
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti