Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020

Kazalo

170. Tarifa o pravnih storitvah, stran 568.

  
Na podlagi četrtega odstavka 131. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 100/13) je družbaZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS, družba za management in svetovanje d.o.o., Ulica stare pravde 10, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa prokuristka Metka Malis Furlan, dne 20. decembra 2019 sprejela
T A R I F O 
o pravnih storitvah 
1. člen 
Ta tarifa določa način obračunavanja pravnih storitev in povračil stroškov družbi ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS, družba za management in svetovanje d.o.o., Ulica stare pravde 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: družba), v zvezi z opravljenim delom pri uveljavljanju pravic industrijske lastnine.
2. člen 
Pravne storitve po tej tarifi obsegajo vsa opravila, ki jih družba opravi na podlagi pooblastilnega razmerja v zvezi z zastopanjem imetnikov pravic industrijske lastnine ali domnevnih kršiteljev pravic industrijske lastnine v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi, razen pred Uradom RS za intelektualno lastnino.
3. člen 
Za ovrednotenje storitev po tej tarifi se smiselno uporabljajo tista določila Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15 in 28/18) ter sklepi o spremembi vrednosti točke po Odvetniški tarifi, ki se nanašajo na pravne storitve v zvezi z varstvom pravic industrijske lastnine v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi, navedenimi v četrtem odstavku 131. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 100/13), razen pred Uradom RS za intelektualno lastnino.
4. člen 
Stranke so dolžne družbi plačati akontacijo za potrebne storitve pravne pomoči v dogovorjenem obsegu, stroške za sodne in upravne takse, izdatke za morebitne sodne izvedence ali druge stroške, ki se pojavljajo v postopku oziroma katerih založitev zahteva sodišče ali drug organ, pa v dejanski višini.
5. člen 
Storitve po tej tarifi ne obsegajo davka na dodano vrednost, drugih davkov, prispevkov, sodnih in upravnih taks.
6. člen 
K tej tarifi izda soglasje ministrica, pristojna za pravosodje.
7. člen 
Ta tarifa začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. člen 
To tarifo izdajatelj objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 20. decembra 2019
ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS d.o.o. 
družba za management in svetovanje 
Metka Malis Furlan 
prokuristka 
Na podlagi določbe četrtega odstavka 131. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 100/13) soglašam s Tarifo o pravnih storitvah.
Andreja Katič 
ministrica 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti