Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020

Kazalo

169. Dopolnitev Poslovnika Državnotožilskega sveta, stran 568.

  
Državnotožilski svet je na podlagi prvega odstavka 107. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 s spremembami; ZDT-1) in prvega odstavka 54. člena Poslovnika Državnotožilskega sveta (Uradni list RS, št. 24/18), na 49. redni seji, ki je potekala 24. 1. 2020, sprejel naslednjo
D O P O L N I T E V   P O S L O V N I K A 
Državnotožilskega sveta 
1. člen 
V Poslovniku Državnotožilskega sveta (Uradni list RS, št. 24/18; Poslovnik) se v 24. členu doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) V primeru, da so člani po razpravi glede razvrstitve kandidatov soglasni, se lahko Predlog oblikuje tudi brez postopka dajanja podpor.«
Dosedanji šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(Uveljavitev in objava) 
(1) Dopolnitev začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Sveta.
(2) Dopolnitev se objavi na spletni strani Sveta in v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. Dts 4/2020-2
Ljubljana, dne 24. januarja 2020
Tamara Gregorčič 
predsednica Državnotožilskega sveta