Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

90. Uredba o spremembah Uredbe o preizkusnem izpitu za odvetnike iz drugih držav, stran 330.

  
Na podlagi četrtega odstavka 34.a člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl. US, 46/16 in 36/19) v zvezi s prvim odstavkom 36. člena Zakona o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo, 111/07, 40/12 – ZUJF in 36/19 – ZOdv-F) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o preizkusnem izpitu za odvetnike iz drugih držav 
1. člen 
V Uredbi o preizkusnem izpitu za odvetnike iz drugih držav (Uradni list RS, št. 132/04) se v 2. členu v drugem odstavku besedilo »določi tudi čas in kraj opravljanja izpita ter izpitna komisija« nadomesti z besedilom »določijo tudi čas in kraj opravljanja izpita, izpitna komisija in zapisnikar«.
2. člen 
V 4. členu se v prvem odstavku besedilo »15. julija« nadomesti z besedilom »30. junija«.
3. člen 
V 5. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pri kandidatu, ki je odvetnik iz druge države, ki ni država članica Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarska konfederacija, in ima pravico opravljati odvetniški poklic v državi, ki ni članica Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarska konfederacija, se v okviru področja ustavne ureditve, organizacije pravosodja in državne uprave preverja tudi poznavanje temeljev pravne ureditve Evropske unije.«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00720-7/2019
Ljubljana, dne 16. januarja 2020
EVA 2019-2030-0023
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost