Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

85. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora PI_1199, stran 234.

  
Na podlagi prve alineje 127. člena, 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr. in 17/18) je Občinski svet Občine Medvode na nadaljevanju 8. seje dne 11. decembra 2019 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora PI_1199 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na dela zemljišč parc. št. 1088/2 in 1088/4, obe k.o. 1974 Zgornje Pirniče.
2. člen 
Na zemljiščih iz 1. člena tega sklepa se omogoči širitev obsega obstoječega stavbnega zemljišča, in sicer za površino velikosti 87,00 m2.
Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz predmetnega območja stavbnega zemljišča.
3. člen 
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 1394.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-13/2019-6
Medvode, dne 11. decembra 2019
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole