Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

71. Odločba o soglasju k spremembam Akta o ustanovitvi ustanove in spremembi sedeža ustanove »Fundacija Roka Petrovića, ustanova«, stran 215.

  
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi 12. in 17. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) izdaja
O D L O Č B O 
o soglasju k spremembam Akta o ustanovitvi ustanove in spremembi sedeža ustanove »Fundacija Roka Petrovića, ustanova« 
1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdaja soglasje k spremembam Akta o ustanovitvi ustanove in spremembi sedeža ustanove »Fundacija Roka Petrovića, ustanova«, ki izhaja iz tč. III Akta o ustanovitvi ustanove »Fundacija Roka Petrovića, ustanova«, ki sta ga sprejela ustanoviteljica Steiner Zdenka, stanujoča na naslovu: Poljanska cesta 14, 1000 Ljubljana, ki jo na podlagi Odločbe Centra za socialno delo Ljubljana – Center št. 1221-65/2016-9/1 z dne 1. 8. 2017 zastopa skrbnica za posebni primer Irina Machtig, stanujoča Kersnikova ulica 8, 1000 Ljubljana, ter Timotej Andraž Klinar, Kovinarska ulica 12, 3220 Štore, ki je kot dedič prevzel ustanoviteljske pravice, ki so pripadale pok. Dr. Krešimirju Petroviću, kot soustanovitelju Fundacije Roka Petrovića, z notarsko listino opr. št. SV 762/2018 z dne 1. 10. 2018, sestavljeno pri notarki Ireni Florjančič Cirman, Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana.
2. »Fundacija Roka Petrovića, ustanova« ima sedež v Štorah. Poslovni naslov ob izdaji tega soglasja je: Kovinarska ulica 12, Štore.
Št. 0070-37/2019/1
Ljubljana, dne 7. avgusta 2019
EVA 2019-3330-0026
Dr. Jernej Pikalo 
minister 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost