Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

54. Odlok o spremembah Odloka o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka, stran 105.

  
Na podlagi prvega odstavka 4. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah Odloka o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka 
1. člen 
V Odloku o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 67/18) se priloga 1 nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1 sestavni del tega odloka.
2. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 2 sestavni del tega odloka.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 57/17).
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja (Uradni list RS, št. 73/17) v delu, ki se nanaša na območje Občine Hrastnik.
(3) Postopki za dodelitev spodbud, začeti v skladu s predpisoma iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki na dan uveljavitve tega odloka še niso končani, se končajo v skladu s predpisoma iz prvega in drugega odstavka tega člena.
4. člen 
Ta odlok začne veljati 31. januarja 2020.
Št. 00719-51/2019
Ljubljana, dne 9. januarja 2020
EVA 2019-2550-0078
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 
 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina