Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

53. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Terme Maribor iz vrtin MB-1/90, MB-2/91 in MB-4/92, stran 105.

  
Na podlagi drugega odstavka 142. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Terme Maribor iz vrtin MB-1/90, MB-2/91 in MB-4/92
1. člen 
V Uredbi o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Terme Maribor iz vrtin MB-1/90, MB-2/91 in MB-4/92 (Uradni list RS, št. 84/15) se v 1. členu v prvem odstavku v napovednem stavku črta besedilo »MB-1/90,« in črta prva alineja.
V drugem odstavku se črta besedilo »MB-1/90,«, količina »47.304 m3/leto« pa se nadomesti s količino »31.536 m3/leto«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »za ogrevanje s klasifikacijsko številko 4.2.1 in«.
V četrtem odstavku se črta besedilo »MB-1/90,«.
V petem odstavku se črta besedilo »MB-1/90,«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-52/2019
Ljubljana, dne 9. januarja 2020
EVA 2019-2550-0009
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik