Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

49. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk, stran 95.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ter 10. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) je Občinski svet Občine Žužemberk na 6. redni seji dne 20. 12. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk (Uradni list RS, št. 93/00, 126/08 in 14/11) se četrti odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
''Ime vrtca je Osnovna šola Žužemberk – Vrtec Sonček, s sedežem Jurčičeva ulica 41, 8360 Žužemberk, z enotama:
– Osnovna šola Žužemberk – Vrtec Sonček, enota Jurček, Jurčičeva ulica 41, 8360 Žužemberk
– Osnovna šola Žužemberk – Vrtec Sonček, enota Medo, Dvor 23 D, 8361 Dvor.''
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-3/2010-4
Žužemberk, dne 20. decembra 2019
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež