Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

47. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 92.

  
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 10. redni seji dne 19. 12. 2019 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status zemljišča grajeno javno dobro lokalnega pomena nepremičnin parc. št. 1365/1 k.o. 1120 – Zgornje Laže, površine 48 m2 in parc. št. 1359/6 k.o. 1120 – Zgornje Laže, površine 78 m2. Za navedeni parceli z ID znakom 1120 1365/1, z ID znakom 1120 1359/6, se pri k.o. 1120 – Zgornje Laže vpiše lastninska pravica za Občino Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, matična številka 5883814000.
2. člen 
Nepremičnini iz 1. člena tega sklepa prenehata imeti značaj zemljišča – grajeno javno dobro lokalnega pomena. Po izbrisu zaznambe javno dobro nepremičnini postaneta last Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice.
3. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 37101-0005/2014
Slovenske Konjice, dne 19. decembra 2019
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc