Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

42. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 91.

  
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 10. redni seji dne 19. 12. 2019 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status zemljišča grajeno javno dobro lokalnega pomena nepremičnine parc. št. 797/13 k. o. 1117 – Tolsti vrh, površine 174 m2. Za navedeno parcelo z ID znakom 1117 797/13, se pri k. o. 1117 – Tolsti vrh vpiše lastninska pravica za Občino Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, matična številka 5883814000.
2. člen 
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj zemljišča – grajeno javno dobro lokalnega pomena. Po izbrisu zaznambe javno dobro nepremičnina postane last Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice.
3. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3711-0062/2018
Slovenske Konjice, dne 19. decembra 2019
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc