Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

29. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 68.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odl. US in 19/15) in 15. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 8. redni seji dne 19. 12. 2019 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. člen 
Na navedenih nepremičninah se ukine status javnega dobra:
– parc. št. 3572/4 k.o. 1724 – Brezovica (ID 7021256)
– parc. št. 3572/5 k.o. 1724 – Brezovica (ID 7021255).
2. člen 
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Brezovica in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 36/2019
Brezovica, dne 19. decembra 2019
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret