Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

27. Revalorizacija tarif po Skupnem sporazumu o pogojih in višini tarife pri uporabi avtorsko varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. za področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk, stran 66.

  
IPF, k.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Viljem Marjan Hribar, na podlagi 9. člena Skupnega sporazuma o pogojih in višini tarife pri uporabi avtorsko varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. za področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk, ki ga je dne 11. 12. 2018 sklenil s Trgovinsko zbornico Slovenije, objavlja
R E V A L O R I Z A C I J O 
nadomestil za uporabo avtorsko varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. za področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk, 
skladno s povprečnim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v letu 2019. Revalorizirani zneski veljajo od meseca februarja 2020 do ponovne uskladitve, le-ti pa znašajo:
Velikost prodajnega 
prostora
Višina nadomestila 
v letu 2020 
v EUR
Višina nadomestila 
v letu 2021 
v EUR
Višina nadomestila 
v letu 2022 
v EUR
Višina nadomestila 
v letu 2023 
in dalje v EUR
do 50 m2
5,65
6,15
6,63
7,13
51–100 m2
7,78
8,47
9,15
9,83
101–200 m2
11,61
12,63
13,64
14,66
201–300 m2
18,70
20,35
21,99
23,62
301–400 m2
19,82
22,59
25,34
28,10
401–500 m2
24,53
26,67
28,82
30,97
501–600 m2
25,24
28,10
30,96
33,82
601–700 m2
29,05
31,60
34,14
36,69
701–800 m2
29,77
33,02
36,28
39,54
801–900 m2
33,58
36,53
39,46
42,41
901–1000 m2
34,92
39,19
43,46
47,74
1001–1200 m2
43,47
46,68
49,88
53,08
1201–1400 m2
44,82
49,35
53,89
58,42
1401–1600 m2
49,76
54,43
59,09
63,75
1601–1800 m2
54,23
58,55
62,86
67,18
1801–2000 m2
54,68
59,44
64,20
68,96
2001–2500 m2
62,95
65,54
68,14
70,73
2501–3000 m2
64,56
67,21
69,86
72,51
3001–3500 m2
66,17
68,87
71,59
74,29
3501–4000 m2
67,78
70,54
73,30
76,07
4001–4500 m2
69,39
72,21
75,03
77,85
4501–5000 m2
70,78
73,44
76,09
78,74
5001–5500 m2
71,60
74,28
76,95
79,63
Nad 5.500 m2 se tarifa dvigne za 0,89 EUR za vsakih 500 m2.
Vse navedene vrednosti nadomestil so opredeljene v neto vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek davka na dodano vrednost.
Ljubljana, dne 7. januarja 2020
Direktor IPF, k.o. 
Viljem Marjan Hribar