Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

22. Revalorizacija tarif v Skupnem sporazumu za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, na katerih javna priobčitev fonogramov ni ključnega pomena, stran 63.

  
IPF, k.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Viljem Marjan Hribar, na podlagi 7. člena Skupnega sporazuma za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, na katerih javna priobčitev fonogramov ni ključnega pomena (v nadaljevanju: Skupni sporazum), ki ga je dne 27. 6. 2012 sklenil z Gasilsko zvezo Slovenije, Turistično zvezo Slovenije, Slovensko turistično organizacijo, Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Zvezo kulturnih društev Slovenije, objavlja
R E V A L O R I Z A C I J O 
diskontirane, vmesne in splošne tarife Skupnega sporazuma, 
skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v letu 2019. Revalorizirane tarife veljajo od meseca februarja 2020 do ponovne uskladitve, le-te pa znašajo:
diskontirana tarifa
 
D1
do 300 obiskovalcev
31,59
D2
od 301 do 1.000 obiskovalcev
73,71
D3
od 1.001 do 2.000 obiskovalcev
136,89
D4
od 2.001 do 6.000 obiskovalcev
189,54
D5
od 6.001 do 7.000 obiskovalcev
263,25
D6
od 7.000 dalje se za vsakih nadaljnjih 1.000 obiskovalcev prišteje
157,95
vmesna tarifa
 
V1
do 300 obiskovalcev
63,19
V2
od 301 do 1.000 obiskovalcev
147,41
V3
od 1.001 do 2.000 obiskovalcev
273,77
V4
od 2.001 do 6.000 obiskovalcev
379,07
V5
od 6.001 do 7.000 obiskovalcev
526,48
V6
od 7.000 dalje se za vsakih nadaljnjih 1.000 obiskovalcev prišteje
315,89
splošna tarifa
 
S1
do 300 obiskovalcev
94,77
S2
od 301 do 1.000 obiskovalcev
221,12
S3
od 1.001 do 2.000 obiskovalcev
410,66
S4
od 2.001 do 6.000 obiskovalcev
568,61
S5
od 6.001 do 7.000 obiskovalcev
789,73
S6
od 7.000 dalje se za vsakih nadaljnjih 1.000 obiskovalcev prišteje
473,84
Vse navedene vrednosti nadomestil so opredeljene v neto vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek davka na dodano vrednost.
Ljubljana, dne 7. januarja 2020
Direktor IPF, k.o. 
Viljem Marjan Hribar