Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

14. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave, stran 32.

  
Na podlagi tretjega odstavka 26. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.) minister za javno upravo v soglasju z ministrom za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave 
1. člen 
V Pravilniku o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS, št. 36/18) se Priloga 1 nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
2. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-799/2019
Ljubljana, dne 20. decembra 2019
EVA 2019-3130-0041
Rudi Medved 
minister 
za javno upravo 
 
Soglašam! 
Dr. Andrej Bertoncelj 
minister 
za finance